MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O nas - DPS, ul. Łanowa 43

Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Kraków oraz stanowi element struktury systemu pomocy społecznej w Krakowie nadzorowanej przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

DPS jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dom zapewnia kompleksową opiekę swoim mieszkańcom, w szczególności poprzez świadczenie usług:

  • w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, odzież i obuwie;
  • w zakresie potrzeb opiekuńczych, poprzez udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
  • w zakresie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, umożliwienia pobierania nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych oraz naukę i wychowanie przez doświadczenie życiowe.
  • wspomagających realizowanych w formach m.in.: terapii zajęciowej i rehabilitacji, umożliwienia dostępu do pracy ( WTZ, praca mająca charakter terapeutyczny), kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych, kontaktu z psychologiem, integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta Krakowa, organizacji świąt, uroczystości oraz imprez kulturalnych i turystycznych.
dps-zdjecie-1.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 DPS, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-11.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 DPS, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-13.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 DPS, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-16.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 DPS, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-3.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 DPS, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-4.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 DPS, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-6.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 DPS, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-7.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 DPS, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-8.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 DPS, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-1.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-11.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-13.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-16.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-3.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-4.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-6.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-7.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
dps-zdjecie-8.jpg-Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-10-11
Data aktualizacji: 2022-10-11
Powrót