MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Oferta pracy na stanowisku - opiekun

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

w Krakowie przy ul. Rozrywka 1
POSZUKUJE  OSOBY NA STANOWISKO PRACY

1 etat–opiekun

(NR REF. DAG.1102.3.2024)

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Wykształcenie: minimum średnie
 3. Praca w równoważnym systemie czasu pracy od 7:00 do 19:00, 19:00 do 7:00.
 4. Rozpoczęcie zatrudnienia: 15 kwietnia 2024 r.
 5. Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1
 6. CV należy składać mailowo na adres: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl
 7. Zadania m.in.:
  1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad mieszkańcami oraz branie odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo,
  2. udzielanie pomocy i motywowanie mieszkańców do aktywności w obszarach:
   • utrzymywania kontaktów z rodzinami, opiekunami (korespondencja pisemna, lub telefoniczna),
   • dbania o higienę, estetykę i wygląd zewnętrzny mieszkańców,
   • uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych.
  3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkańców.
 8. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: Rozporządzenie), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować pod nr telefonu: 12 411 41 21 w godzinach pracy DPS lub adresem email: iod.dps@mcpu.krakow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko, na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) (zwanego dalej: Kodeks Pracy) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz na podstawie Pani/Pana zgody - art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do czasu zakończenia rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przetwarzane do celów archiwalnych (przechowywane) przez okres 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania i ich usunięcia (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody).
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.
 8. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2024-03-26
Data aktualizacji: 2024-03-26
Powrót
Znajdź