Znajdź jednostkę rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest całodobową placówką udzielającą specjalistycznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnia schronienie do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach. Osoby korzystające z pomocy w Ośrodku są objęte pomocą psychologiczną, prawną, pedagogiczną oraz pracą socjalną. Prowadzone są grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, grupy terapeutyczne oraz psychoedukacyjne dla dzieci. Prowadzona jest terapia indywidualne ukierunkowana na wsparcie osoby doświadczającej przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie.

Zadanie jest finansowane z budżetu Państwa.

Nazwa Kategoria Mapa

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

os. Krakowiaków 46 Kraków

Pokaż na mapie
Powrót