Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest całodobową placówką udzielającą specjalistycznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnia schronienie do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach. Osoby korzystające z pomocy w Ośrodku są objęte pomocą psychologiczną, prawną, pedagogiczną oraz pracą socjalną. Prowadzone są grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, grupy terapeutyczne oraz psychoedukacyjne dla dzieci. Prowadzona jest terapia indywidualne ukierunkowana na wsparcie osoby doświadczającej przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie.

Zadanie jest finansowane z budżetu Państwa.

Nazwa Kategoria
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
os. Krakowiaków 46 Kraków
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Pokaż na mapie
Lista Twoich koszyków
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych