Znajdź jednostkę rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mieszkania chronione

mieszkania chronione - mają za zadanie wykształcenie w osobach w nich przebywających umiejętności do samodzielnego życia społecznego i zawodowego. Wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków połączone z treningiem umiejętności społecznych może pozwolić osobom na częściowe lub całkowite usamodzielnienie. Mieszkanie chronione jest alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych psychicznie, która ze względu na szczególną sytuację życiową potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu oraz opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, jeżeli miejscem osiedlenia osoby usamodzielnianej jest Gmina Miejska Kraków, a także bezdomnej.

Nazwa Kategoria Mapa

3 Mieszkania chronione treningowe dla kobiet i kobiet z dziećmi

os. Krakowiaków Kraków

Pokaż na mapie

Koedukacyjne mieszkanie chronione dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych

os. Kolorowe 12/61 31-939 Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkania chronione treningowe nr 1 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn

ul. Rostworowskiego 30-358 Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkania chronione treningowe nr 2 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn

os. Zielone 31-969 Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkania chronione treningowe nr 3 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn

os. Centrum D 31-932 Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione - treningowe dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

ul. Kobierzyńska 31-979 Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

ul. Zygmunta Augusta 3/3 31-207 Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione treningowe dla kobiet i kobiet z dziećmi

ul. Bardosa Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione treningowe nr 4 dla bezdomnych kobiet

os. Stalowe 31-921 Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione treningowe nr 5 dla bezdomnych mężczyzn

ul. Walerego Sławka 30-633 Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione treningowe nr 6 dla bezdomnych mężczyzn

ul. Walerego Sławka 30-633 Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione wspieramnae dla osób w podeszłym wieku

ul. Kobierzyńska Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione wspierane dla osób w podeszłym wieku

os. Sportowe Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione wspierane dla osób w podeszłym wieku

ul. Praska Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione wspierane dla osób w podeszłym wieku

ul. Rydgiera Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ul. J. Babińskiego Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ul. J. Babińskiego Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ul. Siemaszki Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ul. J. Babińskiego Kraków

Pokaż na mapie

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi

os. Ogrodowe 31-916 Kraków

Pokaż na mapie
Powrót