Znajdź jednostkę rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Schroniska, Noclegownie, Ogrzewalnie

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Schronienie zapewnia się również również w formie ogrzewalni.

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. W schroniskach dla kobiet i kobiet z dziećmi można również skorzystać z pomocy psychologa i pedagoga.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno- -opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Jeżeli w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi są przewidziane miejsca dla osób niewymagających usług opiekuńczych, osobie bezdomnej zdolnej do samoobsługi i niewymagającej usług opiekuńczych może być przyznane tymczasowe schronienie w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia

Ogrzewalnia umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.

 

Nazwa Kategoria Mapa

Schronisko z usługami opiekuńczymi dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie

ul. Sołtysowska 13c 31-589 Kraków

Pokaż na mapie

Noclegownia i schronisko z usługami opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Makuszyńskiego 19a Kraków

Pokaż na mapie

Miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet

os. Krakowiaków 46 Kraków

Pokaż na mapie

Ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn - budynek A

ul. Księcia Józefa 52 30-206 Kraków

Pokaż na mapie

Ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn - budynek B

ul. Księcia Józefa 52 30-206 Kraków

Pokaż na mapie
Powrót