Kto może zostać rodziną zastępczą

Zawodową lub niezawodową rodziną zastępczą w Krakowie może zostać osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi
 • jest zdrowa
 • posiada odpowiednie warunki bytowe i materialne umożliwiające zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego
 • nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie była jej ograniczona ani zawieszona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny
 • nie jest ograniczona w czynnościach prawnych
 • mieszka w Krakowie.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków