Mieszkania chronione

mieszkania chronione - mają za zadanie wykształcenie w osobach w nich przebywających umiejętności do samodzielnego życia społecznego i zawodowego. Wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków połączone z treningiem umiejętności społecznych może pozwolić osobom na częściowe lub całkowite usamodzielnienie. Mieszkanie chronione jest alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych psychicznie, która ze względu na szczególną sytuację życiową potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu oraz opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, jeżeli miejscem osiedlenia osoby usamodzielnianej jest Gmina Miejska Kraków, a także bezdomnej.

Nazwa Kategoria
Koedukacyjne mieszkanie chronione dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych
os. Kolorowe Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkania chronione treningowe nr 1 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn
ul. Rostworowskiego 30-358 Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkania chronione treningowe nr 2 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn
os. Zielone 31-969 Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkania chronione treningowe nr 3 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn
os. Centrum D 31-932 Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie Chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej
ul. Kobierzyńska 31-979 Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej
ul. Zygmunta Augusta 31-207 Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione treningowe dla kobiet i kobiet z dziećmi
os. Krakowiaków Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione treningowe nr 4 dla bezdomnych kobiet
os. Stalowe 31-921 Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione treningowe nr 5 dla bezdomnych mężczyzn
ul. Walerego Sławka 30-633 Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione treningowe nr 6 dla bezdomnych mężczyzn
ul. Walerego Sławka 30-633 Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione wspierane dla osób w podeszłym wieku
os. Sportowe Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione wspierane dla osób w podeszłym wieku
ul. Praska Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione wspierane dla osób w podeszłym wieku
ul. Rydgiera Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi
ul. J. Babińskiego Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi
ul. J. Babińskiego Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi
ul. Siemaszki Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi
ul. J. Babińskiego Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi
os. Ogrodowe 31-916 Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi
ul. Gen. Zielińskiego 30-320 Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi
ul. Babińskiego Kraków
Mieszkania chronione Pokaż na mapie
Lista Twoich koszyków
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych