MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zadania placówek - Centrum Administracyjne nr 2 w Krakowie

Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego

  • doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej;
  • konieczność natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

Do placówek dzieci przyjmuje się:

  • na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego;
  • w przypadku doprowadzenia przez Policję lub Straż Graniczną;
  • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej w trybie art.12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Pobyt dzieci w placówkach typu interwencyjnego nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania sądowego.

 

Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego

Opieka nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, a w szczególności:

  • legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • wymagających stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznych terapii;
  • wymagających wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

Placówki zapewniają zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, terapeutyczne, a dzieciom niepełnosprawnym odpowiednią rehabilitację i rewalidację.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-04-21
Data aktualizacji: 2023-04-21
Powrót