MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt "Bezpieczny Dom"

„Ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 43 tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez wsparcie dla kadry Domu w ramach projektu „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”

Dom zrealizował grant pod nazwą Ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 43 tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez wsparcie dla kadry Domu w ramach projektu „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Cele główny grantu: organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Grant realizowany był w dwu edycjach:

Edycja I

Wartość grantu wynosi 606 131,00 zł.

Okres realizacji grantu: od 01.08.2020 r. do 31.03.2021 r.

Edycja II

Wartość grantu wynosi 165 778,50 zł.

Okres realizacji grantu: od 22.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

 

Pozyskane w ramach grantu środki zostały przeznaczone na:

wykonanie testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 dla personelu DPS,

zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające na okres do 3 miesięcy,

dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, II oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8. – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Edycja III

Wartość grantu wynosi 73 510,00 zł.

Okres realizacji grantu: od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Pozyskane w ramach grantu środki zostały przeznaczone na:

nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające przez okres 1 miesiąca.

 

Projekty unijne - logotypy

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-10-18
Data aktualizacji: 2022-10-18
Powrót