Usługa "pomoc w domu"

Usługa „pomoc w domu” jest formą wsparcia rodzin, w których wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością lub opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Z usługi mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub opiekunowie osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Usługa jest nieodpłatna i nie stanowi opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rodzice lub opiekunowie dzieci/osób z niepełnosprawnością spełniający powyższe kryteria mogą złożyć wniosek o przyznanie usługi „pomoc w domu” w Filiach MOPS w Krakowie, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków