MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program "Aktywny samorząd" Moduł I Obszar C

Program „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C

Obszar C – pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się. W ramach tego obszaru można na przykład uzyskać dofinansowanie: do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy też do utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka o napędzie elektrycznym jak również do zakupu nowoczesnych protez kończyn (co najmniej na III poziomie jakości).

 

W zależności od przedmiotu wniosku, o który wnioskuje Wnioskodawca, program wskazuje wymogi jakie musi On spełniać m.in. pod względem posiadanego orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności.

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

w trybie ciągłym w okresie naboru od 1 marca do 31 sierpnia 2024 r.

Formy wsparcia:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

– Zadania 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Refundacja dotyczy kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed złożeniem, jednakże nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2024 r.

– Zadania 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadania 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadania 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy ze środków PFRON
w 2024 roku w ramach programu w Obszarze C wynosi: 

Zadanie 1

- 17 600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500 zł,

Zadanie 2

-  3 850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1 100 zł,

Zadanie 3

dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:  – w zakresie ręki: 13 200 zł,

– przedramienia: 28 600 zł,

– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym: 33 000 zł,

– na poziomie stopy lub podudzia: 19 800 zł,  

– na wysokości uda (także przez staw kolanowy): 27 500 zł,

– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym: 33 000 zł,

Zadanie 4

do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3,

Zadanie 5

- 8 250 zł.

Wymagany udział własny wnioskodawcy w ramach Obszaru C wynosi:
w Zadaniach 1, 3, 4, 5 - minimum 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Więcej informacji i szczegóły w karcie usługi MOPS 49

Jak załatwić sprawę- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK

 

 

Link do filmu:

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2024-02-08
Data aktualizacji: 2024-02-08
Powrót