MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Witold Kramarz dyrektor MOPS w Krakowie członkiem Zespołu Strategicznego ds. opracowania Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Województwa Małopolskiego do 2030 roku

Z przyjemnością informujemy, że Witold Kramarz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie został powołany do pracy w Zespole Strategicznym ds. opracowania Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Województwa Małopolskiego do 2030 roku.

Deinstytucjonalizacja zakłada przechodzenie od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Województwa Małopolskiego do 2030 roku (opracowany zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. nr 135 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030), to narzędzie koordynacji działań na rzecz deinstytucjonalizacji usług społecznych w województwach, którego opracowanie jest niezwykle ważne dla tworzenia w regionie podstaw do planowania projektów dedykowanych różnym grupom społecznym z uwzględnieniem zasady deinstytucjonalizacji.

Zespół Strategiczny ds. opracowania Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Województwa Małopolskiego do 2030 roku został powołany Uchwałą Nr 151/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Strategicznego ds. prac nad Regionalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Województwa Małopolskiego do 2030 roku.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)    wskazywanie istotnych obszarów wsparcia w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców programu, tj.: rodzina i dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, osoby w kryzysie bezdomności, migranci, inne grupy zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zidentyfikowane przez region,
2)    formułowanie założeń programowych, określających kierunki interwencji,
w szczególności w zakresie wypracowywania rekomendacji / modeli / wytycznych,
3)    formułowanie propozycji operacjonalizacji kierunków interwencji.

Akt powołania

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-02-23
Data aktualizacji: 2023-02-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź