MOPS rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Małopolska deszczówka

Gmina Miejska Kraków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskała pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 20 800 zł na podstawie uchwały NR XLI/570/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi – „Małopolska deszczówka” oraz zawartej umowy nr II/65/KO/1578/21 z dnia 02.08.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej: 263,36 m² przeznaczonego na 2 mieszkania chronione dla 14 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych przy ul. Ludwisarzy w Krakowie, na działce Inwestora wody deszczowe odprowadzane będą do szczelnego, bezodpływowego wybieralnego zbiornika retencyjnego.
Zbiornik został zaprojektowany na zmagazynowanie wód opadowych powstałych z deszczu nawalnego.
Wody opadowe zgromadzone w zbiorniku w okresie letnim będą wykorzystywane do podlewania zieleni.

Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2021. 

Pozostała kwota potrzebna na realizację zadania - 20 800,56 zł stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Kraków.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2021-10-06
Data aktualizacji: 2021-10-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź