Dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Aktywny Samorząd

Dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Aktywny Samorząd
Fot. PFRON

Informujemy, że w związku z uchwałą Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Zadania 1 Obszaru C programu  „Aktywny samorząd”
w 2019 roku możliwa jest pomoc w formie dofinansowania do zakupu:
 wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Warunki formalne, które musi spełnić osoba niepełnosprawna:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota pomocy wynosi 10 000,- zł, a wymagany udział własny to 10% ceny brutto zakupu.

Wnioski mieszkańców Krakowa przyjmowane są do 31 sierpnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14 w Krakowie, w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, pokój 09 w godz. od 8.00 do 15.00.

Osoby realizujące zadanie : Wojciech Święch - tel. 12 616 54 05, Mateusz Mazur- tel. 12 616 54 03,                                           Aleksandra Frach  - tel. 12 616 54 09

Pełna treść procedury MOPS 49 i wniosek pod adresem:   pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się w ramach „Obszaru C” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Zobacz