Wycieczka do Ogrodzieńca

Wycieczka do Ogrodzieńca
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

W czerwcu  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Filia 7 przy współpracy Rady Dzielnicy V, VI i VII  oraz  klubu seniora z terenu dzielnicy VII  zorganizował jednodniowy wyjazd na Zamek Ogrodzieniec w miejscowości Podzamcze na Szlaku Orlich Gniazd. Celem wycieczki była integracja dzieci i osób starszych z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym. W ramach projektu dążyliśmy także do zwiększenia motywacji beneficjentów do uczestnictwa w życiu lokalnym, zdobycia i pogłębienia przez nich wiedzy historycznej i przyrodniczej na temat Szlaku Orlich Gniazd, zmniejszenie poczucia osamotnienia i alienacji społecznej, a także budowanie pozytywnych relacji i upowszechnienie form aktywnego wypoczynku. Uczestnicy wyjazdu po przybyciu do miejscowości Podzamcze, wspólnie z przewodnikiem udali się na Górę Birów, gdzie znajduje się zrekonstruowany gród średniowieczny z przełomu XII i XIII wieku. Lokalny przewodnik przedstawił historię grodu i opowiedział o życiu codziennym naszych przodków . Uczestnicy mieli szansę obejrzeć również zgromadzone w grodzie eksponaty, opisujące dawne życie i zwyczaje. Następnie przeszli na Zamek Ogrodzieniec, gdzie zwiedzili ruiny tejże budowli i zapoznali się z jej historią, ściśle związaną z naszą Ojczyzną. Po zakończeniu zwiedzania ruin zamku odbyło się wspólne ognisko, gdzie uczestnicy mieli sposobność lepszego poznania się i skonsumowania upieczonych przez siebie kiełbasek. Uwieńczeniem wyjazdu były warsztaty plastyczne dla starszych i młodszych uczestników – malowanie koron i zdobienie toreb bawełnianych. Prowadzący przeprowadzili również pogadankę dotyczącą dawnych sposobów pisania i ozdabiania ksiąg.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Zobacz