Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Gmina Miejska Kraków w 2019 roku przystąpiła do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, którego celem jest poprawa jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie.

W ramach Programu zapewnione zostanie wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych dla:

  1. osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

          lub

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
    lub
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  1. dzieci, dla których wydane zostało orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

            oraz

  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Na realizację usług opiekuńczych w ramach Programu, Gmina Miejska Kraków pozyskała 280 353 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowana jest realizacja 24 810 godz. usług opiekuńczych, z czego 12 405 godz. zostanie sfinansowanych z Funduszu, pozostała kwota będzie pochodzić ze środków własnych Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Zobacz