Projekt socjalny „W rodzinie siła”

Projekt socjalny „W rodzinie siła”
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Pracownicy socjalni Filii nr 6 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie we współpracy z terapeutami z Krakowskiego Instytutu Psychoterapii  6 kwietnia 2019 r.  oraz 8 czerwca 2019 r. zrealizowali projekt socjalny: „W rodzinie siła”.  Środki na projekty przekazały  Rady Dzielnicy I i II.

Były to jednodniowe warsztaty wyjazdowe dla rodzin z dziećmi objętych pomocą MOPS i mieszkających na ternie Dzielnicy I i Dzielnicy II. Warsztaty miały na celu  naukę prawidłowej komunikacji, wyrażania emocji, współpracy i zespołowego działania, a także budowanie pozytywnego obrazu siebie i  nauka partnerskich relacji. Zajęcia  z terapeutami miały na celu zwrócenie uwagi rodzicom i dzieciom na ich wzajemne potrzeby, uczucia i sposoby komunikowania.  Zamiarem terapeutów było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń między rodzinami oraz nauki nowych sposobów rozwiązywania codziennych trudności, poprzez psychoedukację, ale przede wszystkim  doświadczanie.

      Ponadto rodziny uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez animatorów z zagrody edukacyjnej „Zaczarowane Wzgórze” (gry terenowe, jazda konna, ognisko, wizyta w mini zoo) oraz zagrody edukacyjnej „Ranczo Artemidy”.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Zobacz