Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej już dziewiąty raz wyszedł z ofertą warsztatów dla rodzin zastępczych oraz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Grupa składająca się z osób chętnych do rozwijania swoich kompetencji wychowawczych, będzie spotykać się raz w tygodniu, przez 10 kolejnych tygodni, aby wymieniać się doświadczeniami, oraz wspólnie uczyć się i poszerzać kompetencje rodzicielskie. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest to cykl spotkań warsztatowych, których program zakłada wsparcie rodziców, opiekunów, wychowawców, opanowanie przez nich umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, pracę nad postawą wychowawczą rodziców, wymianę doświadczeń. Uczestnicy uczą się otwartej, konstruktywnej komunikacji, a poprzez to budowania silnej więzi emocjonalnej między dorosłymi a dziećmi. Program warsztatów został opracowany i działa pod opieką merytoryczną Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie został zakwalifikowany jako program profilaktyki zapobiegawczej - przeciwdziałającej przemocy i wszelkiego rodzaju uzależnieniom dzieci i młodzieży oraz trudnościom w uczeniu się.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Zobacz