Wizyta w Krakowie delegacji z Ołomuńca i Wiednia

Wizyta w Krakowie delegacji z Ołomuńca i Wiednia
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

W ramach rozwoju współpracy Gminy Miejskiej Kraków z miastami Ołomuniec i Wiedeń, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie od 2 kwietnia do 4 kwietnia 2019 roku zorganizował wizytę studyjną dla przedstawicieli urzędów działających na rzecz pomocy społecznej w obu miastach. Tematyka wizyty dotyczyła systemu wsparcia i opieki nad osobami starszymi oraz działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie pobytu goście
z Ołomuńca i Wiednia zostali zapoznani z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób starszych oraz z realizowanymi zadaniami na rzecz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Hospitowali również miejsca, w których osoby starsze oraz ofiary przemocy w rodzinie mogą otrzymać pomoc i wsparcie: Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Klub Samopomocy – Specjalistyczny oraz Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych i Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Tagi: spotkanie, MOPS

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Zobacz