Ankieta dla uczestników projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!”

Ankieta dla uczestników projektu  „Rodzicu, nie jesteś sam!”
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

W związku z realizacją projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!” oraz trwającym badaniem mającym na celu poznanie opinii uczestników na temat wsparcia, jakie otrzymali uczestnicy  proszę o wypełnienie krótkiej ankiety, która będzie źródłem cennych informacji dla oceny całego projektu.  Udział w ankiecie jest dobrowolny, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celu doskonalenia oferty pomocowej.

Wypełnioną ankietę można przekazać:

  •   za pośrednictwem pracownika socjalnego lub asystenta rodziny, z którymi Państwo współpracujecie,
  •  odesłać pocztą tradycyjną na adres MOPS Kraków,
  •  drogą elektroniczna na adres rnjs@mops.krakow.pl

DOC

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Zobacz