Włącz się w grę !

Włącz się w grę !
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

W dniu 19 października 2018 roku Filia Nr 7 MOPS we współpracy z  Radami Dzielnic V i  VII, zorganizowała grę miejską pn. „Włącz się w grę !2”.

Zachęceni ubiegłoroczną grą miejską, zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów, zorganizowaliśmy ponownie projekt socjalny adresowany do mieszkańców dzielnic V, VI i VII Krakowa. Tym razem  spotkaliśmy się w Rynku Głównym, by wyruszyć uliczkami Starego Miasta i Plantami w oparciu o scenariusz gry miejskiej, którego celem było promowanie ekologicznego i prozdrowotnego stylu życia.

Projekt był adresowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  m.in. starszych i niepełnosprawnych w celu  zmniejszenia poczucia osamotnienia i izolacji społecznej poprzez udział w różnego rodzaju działaniach aktywizująco-integracyjnych, edukacyjnych oraz promowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego oraz podtrzymaniu  aktywności osób już zmotywowanych  jak i zachęcenie nowych osób do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Podczas realizowania scenariusza gry miejskiej przeprowadzono warsztaty zdrowego odżywiania oraz quiz nt znajomości historii i zabytków Krakowa. Dodatkową atrakcją okazała się przejażdżka dorożką konną, w trakcie której przeprowadzono działania edukacyjne związane z ze zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza w Krakowie m.in. poprzez wymianę  pieców, sortowanie śmieci oraz korzystaniem z transportu miejskiego. Dziękujemy naszym Klientom za chęć uczestnictwa ich zaangażowanie i wesołą zabawę.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Zobacz