Pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia dla niepełnosprawnych

Pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia dla niepełnosprawnych
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Do dnia 10 października 2018 r. trwa nabór wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program „Aktywny samorząd” w Module II przewiduje wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

O wsparcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach programu „Aktywny samorząd” ubiegać się mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące w Krakowie (przez miejsce zamieszkania należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego danej osoby, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe).

W ramach pomocy osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację czesnego oraz dodatku do kosztów kształcenia, zgodnie z opracowaną przez MOPS procedurą nr 51 zawierającą wszelkie informacje oraz druk wniosku, dostępną na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie pod adresem: http://www.mops.krakow.pl.

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie 
ul. Józefińska 14, w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w terminie
od 01.08.2018 r. do 10.10.2018 r.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Zobacz