MOPS rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

MOPS w liczbach

Lokalny Program Osłonowy

  •   sprawozdania za 2021 r.

   styczeń 2021 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ocena zasobów pomocy społecznej w Krakowie

Sprawozdania opisowe z działalności MOPS

Sprawozdanie MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2020 r.

Sprawozdanie MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2019 r.

Sprawozdanie MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2018 r.

Sprawozdanie MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2017 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2016 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2015 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2014 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2013 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2012 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2011 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2010 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2009 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2008 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2007 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2006 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2005 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2017-07-20
Data aktualizacji: 2021-04-30
Powrót