Klub Integracji Społecznej

Adres:
os. Górali 19, 31-961 Kraków
E-Mail:
is@mops.krakow.pl
Symbol:
IS
Kierownik:

Kazimierz Kuc

Do zadań Klubu należy:

1)  reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych uczestniczących w zajęciach Klubu, realizowana w szczególności poprzez:

a) wsparcie indywidualne w nabyciu przez uczestnika wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju osobowego oraz do rozwiązywania problemów osobistych, społecznych i zawodowych, w szczególności poprzez wsparcie i poradnictwo pracownika socjalnego, poradnictwo psychologiczne, prawne oraz doradztwo zawodowe,

b) wsparcie grupowe w nabyciu przez uczestnika wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji społecznych i zawodowych, w szczególności poprzez ich udział w  grupach wsparcia, grupach samopomocowych oraz warsztatach edukacyjnych;

c) organizację robót publicznych,

d) organizację prac społecznie użytecznych,

e) zawieranie i realizację kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu;

2) obsługa kancelaryjna Klubu.

 
Data: 2017-09-13 pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: MOPS, struktura
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych