Kontakt rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Klub Integracji Społecznej

Adres: os. Górali 19, 31-961 Kraków
E-MAIL is@mops.krakow.pl
Symbol IS
Kierownik

Kazimierz Kuc

Telefon

Do zadań Klubu należy:

1)  reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych uczestniczących w zajęciach Klubu, realizowana w szczególności poprzez:

a) wsparcie indywidualne w nabyciu przez uczestnika wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju osobowego oraz do rozwiązywania problemów osobistych, społecznych i zawodowych, w szczególności poprzez wsparcie i poradnictwo pracownika socjalnego, poradnictwo psychologiczne, prawne oraz doradztwo zawodowe,

b) wsparcie grupowe w nabyciu przez uczestnika wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji społecznych i zawodowych, w szczególności poprzez ich udział w  grupach wsparcia, grupach samopomocowych oraz warsztatach edukacyjnych;

c) organizację robót publicznych,

d) organizację prac społecznie użytecznych,

e) zawieranie i realizację kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu;

2) obsługa kancelaryjna Klubu.

 
pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Powrót