Dział Realizacji Projektu „W sile wieku”

Adres:
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
E-Mail:
wsilewieku@mops.krakow.pl
Symbol:
DS
Kierownik:

Sebastian Lipowski

Do zadań Działu należy:

1) prowadzenie Klubów Samopomocy, skierowanych do osób powyżej 60 roku życia, w tym Klubu Samopomocy -  Specjalistycznego dla osób po przebytym udarze mózgu, lub chorobą Alzhaimera lub z innymi zespołami otępiennymi, zapewniających dzienną opiekę i aktywizację w celu podtrzymania optymalnego stanu psychofizycznego;

2) organizowanie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizująco – usprawniających oraz wspomagających dla uczestników Klubów Samopomocy oraz ich opiekunów faktycznych;

3) zarządzanie Projektem oraz rozliczanie Projektu;

4) wykonywanie zadań MOPS, o których mowa w § 10 niniejszego Regulaminu, wynikających ze współpracy Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-3.

Data: 2017-11-20 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: MOPS, struktura
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych