Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

Adres:
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
E-Mail:
dn@mops.krakow.pl
Symbol:
DN
Kierownik:

Monika Książek

Zakres działań Działu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

1. Kierownik Działu lub wskazany przez niego pracownik, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, udzielanego na wniosek Dyrektora, wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

2. Do zadań Działu należy:

1) opracowywanie oraz aktualizacja planów organizacji systemu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w Gminie Miejskiej Kraków, we współpracy z Działem Rehabilitacji;

2) analiza i weryfikacja planów finansowych oraz opiniowanie wniosków budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: domów pomocy społecznej, miejskiego dziennego domu pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) opiniowanie wniosków inwestycyjnych oraz sporządzanie projektów list rankingowych zadań i zakupów inwestycyjnych nadzorowanych  publicznych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, o których mowa w pkt 2;

4) nadzór i koordynacja działań publicznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w pkt 2;

5) organizowanie rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków wsparcia dla osób  z zaburzeniami psychicznymi  w Gminie Miejskiej Kraków;

6) wykonywanie zadań MOPS, o których mowa w § 10 Regulaminu organizacyjnego MOPS, wynikających ze współpracy Gminy Miejskiej Kraków w zakresie organizowania i prowadzenia domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy, ośrodków wsparcia, ośrodków wsparcia dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

7) wydawanie decyzji w sprawach skierowania oraz umieszczenia w domu pomocy społecznej i rodzinnym domu pomocy;

8) analiza stopnia wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej i przedstawianie wniosków w tym zakresie;

9) sporządzanie umów ustalających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej oraz prowadzenie negocjacji w sprawie wysokości odpłatności;

10) wydawanie decyzji o skierowaniu do ośrodków wsparcia, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i o ustalaniu wysokości opłaty za świadczenie.

 

Data: 2017-11-20 pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: MOPS, struktura
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych