Sekcja Zamówień Publicznych

Adres:
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
E-Mail:
sz@mops.krakow.pl
Symbol:
SZ
Kierownik:

Wioletta Zielińska

Do zakresu działania Sekcji należy organizowanie i przeprowadzanie w MOPS postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań o udzielenie zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w § 2 pkt 17, w szczególności poprzez:

1) opracowywanie jednolitych zasad udzielania zamówień;

2) sporządzanie planów zamówień publicznych oraz harmonogramów postępowań o udzielenie zamówienia;

3) analiza wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia pod kątem kompletności, trybu oraz celowości udzielenia zamówienia;

4) opracowywanie dokumentacji zamówienia publicznego na podstawie wniosków składanych przez kierowników komórek organizacyjnych MOPS;

5) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia, w szczególności ogłaszanie wszczęcia postępowania oraz jego wyników;

6) sporządzanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia;

7) sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

Data: 2017-11-20 pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: struktura, MOPS
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych