Główny Księgowy

Adres:
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
E-Mail:
fk@mops.krakow.pl
Symbol:
ZDF
Kierownik:

Agata Filipczuk

+48 (12) 616-54-28 - fax obsługiwany w godzinach od 7.30 do 15.30

+48 (12) 616-53-99 - fax serwer - możliwość przesyłania faksów do Ośrodka przez całą dobę

Do zakresu działania Głównego Księgowego należy:

  1. Prowadzenie rachunkowości MOPS, w szczególności prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz podawanie w tych księgach rzetelnych danych, obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, pobieranie dochodów należnych Gminie Miejskiej Kraków i odprowadzanie ich na wskazany rachunek bankowy, podpisywanie sprawozdań finansowych.
  2. Nadzór nad wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi, których dysponentem jest MOPS.D
  3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
  4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  5. Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązania pieniężnego na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Skarbnika Miasta.
  6. Nadzór nad stanowiskiem kasowym, prowadzącym obsługę kasową zadań realizowanych przez komórki organizacyjne MOPS w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, depozytów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Data: 2017-11-20 pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: MOPS, dyrektor
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych

Zobacz