Sekcja Kontroli Wewnętrznej

Adres:
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, os. Górali 19, 31-961 Kraków
E-Mail:
sw@mops.krakow.pl
Symbol:
SW
Kierownik:

Michał Adamczyk

Do zadań Sekcji należy przeprowadzanie postępowań z zakresu kontroli wewnętrznej, w szczególności:

1) opracowywanie planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi;

2) przeprowadzanie kontroli sposobu realizacji zadań przez komórki organizacyjne MOPS;

3) koordynacja wykonania oraz nadzór nad wykonywaniem w komórkach organizacyjnych realizujących wniosków i wystąpień pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych;

4) prowadzenie rejestru kontroli;

5) koordynacja działań MOPS w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadkach stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez pracowników MOPS;

6) opracowywanie projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku, gdy wyniki kontroli uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa;

7) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawie wpływających skarg;

8) prowadzenie postępowania w sprawie wniesionych odwołań, w zakresie:

a) kontroli wpływających akt klientów pod względem formalnoprawnym,

b) terminowego przesyłanie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jako organu II instancji, oraz ewidencja przesłanych odwołań,

c) analiza decyzji wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, mocy oraz przedstawianie Dyrektorowi MOPS wniosków w sprawach rozstrzygnięć mających wpływ na postępowania administracyjne prowadzone przez MOPS;

9) przyjmowanie klientów w sprawach:

a) złożenia skargi na działalność MOPS,

b) podjęcia działań interwencyjnych,

c) zgłoszenia wniosku o udzielenie pomocy oraz udzielenia informacji o możliwości uzyskania pomocy.

Data: 2017-11-17 pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: MOPS, dyrektor
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych

Zobacz