górne tło

Program "Aktywny samorząd" Moduł I Obszar D

Program „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar D

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Dzięki temu obszarowi osoba niepełnosprawna może otrzymać wsparcie w ramach pokrycia kosztów dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

 

Takie wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, oraz które są aktywne zawodowo (są zatrudnione lub zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub jako osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu).

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW)

w trybie ciągłym w okresie naboru od 1 marca do 31 sierpnia 2024 r.

Forma wsparcia:

To dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną - opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem.
Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed złożeniem wniosku. Jednakże nie wcześniejszych niż przed dniem 01.01.2024 r. Wnioskodawca musi spełniać warunki uczestnictwa w programie w okresie objętym refundacją kosztów.

Maksymalna kwota dofinansowania dla wnioskodawcy ze środków PFRON
w 2024 roku w ramach programu w Obszarze D wynosi: 

- 330 zł miesięcznie, tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

Wymagany udział własny wnioskodawcy w ramach Obszaru D wynosi:
- co najmniej 10% kosztów opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu.

Więcej informacji i szczegóły w karcie usługi MOPS 50

Jak załatwić sprawę- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK

 

Link do filmu: