górne tło

"Przemoc jest bliżej niż myślisz. Nie bądź obojętny. Reaguj!” – odcinek III

Belka wzmocnienie

 

Materiał powstał w ramach kampanii społecznej „Przemoc jest bliżej niż myślisz” realizowanej w ramach projektu „Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie” realizowany w ramach programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków norweskich i środków krajowych.

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. Jego celem jest podniesienie wrażliwości oraz świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, rozwój współpracy interdyscyplinarnej i integracja działań na poziomie lokalnym, zwiększenie skuteczność udzielanej pomocy oraz wsparcia.

W ramach projektu przewidziano działania sprzyjające rozwojowi lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością, m.in. kampanię społeczną, szkolenia specjalistyczne, konferencję oraz działania informacyjno-edukacyjne skierowane do osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Opracowano również Model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji o projekcie: https://mops.krakow.pl/mops/269847,artykul,wzmocnienie_systemu_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie_wobec_seniorow_i_osob_niepelnosprawnych_w_krakowie.html