górne tło

System Obsługi Wsparcia (SOW) do czego służy?

 

Korzystając z możliwości, jakie dają nowoczesne technologie uruchomiono nowoczesną platformę informatyczną, której celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz załatwianie na drodze elektronicznej spraw związanych ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej finansowanym ze środków PFRON.

 

W tym filmie zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z dostępem do strony logowania i funkcjami dostępnymi z jej poziomu. Korzystanie z systemu SOW nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.

 

logo PFRON