górne tło

Zaproszenie na szkolenie "Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Belka wzmocnienie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” realizacje projekt pn. „Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie” finansowanego z Funduszu Małych Grantów  2, Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych (operator programu: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i Funduszy Europejskich).

W ramach projektu zapraszam Państwa do udziału w realizowanym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” szkoleniu pn. „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną”, które kierowane jest do specjalistów realizujących usługi wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dwu dniowe szkolenia (gr. I 12-13.10.2023 r., gr II 17-18.10.2023, gr. III 26-27.10.2023 r.) odbędą się w Centrum dla Rodzin (ul. Głowackiego 4/11-12). W trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia dotyczące przemocy wobec osób z niepełnosprawnością, czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące przed przemocą.  Zaprezentowane zostaną między innymi materiały umożliwiające przeprowadzenia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną warsztatów mających na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniem przemocy, wzrost świadomości w zakresie swoich praw, w tym prawa do bycia osobą autonomiczną, wspieraną adekwatnie do indywidualnych psychofizycznych możliwości oraz potrzeb.

 

Więcej informacji i link do zapisów: https://forms.gle/muZRvxNib9M9jU8W9

Proszę o przekazanie informacji pracownikom, instytucjom oraz jednostkom realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością.