górne tło

Dobre relacje jako czynnik chroniący przed przemocą domową- sygnały ostrzegawcze wskazujące na możliwość wystąpienia przemocy w rodzinie

   Belka MOC

   Zapraszamy do wysłuchania audycji pn. Czerwone flagi są ostrzeżeniem przed zbliżającą się przemocą w Radiu Kraków w ramach audycji „Nocny Szlak”: Czerwone flagi są ostrzeżeniem przed zbliżającą się przemocą (radiokrakow.pl)

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Krakowską Fundacją Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii” oraz Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień realizują projekt „Moc relacji - wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej” w ramach programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków norweskich i krajowych. 

   Głównym założeniem projektu „Moc relacji” jest koncentracja na działaniach związanych z podniesieniem jakości relacji pomiędzy partnerami/małżonkami, gdyż właśnie poprzez wzmocnienie umiejętności relacyjnych w rodzinie można zmniejszyć ryzyko wystąpienia przemocy domowej. W ramach realizowanego projektu zostało uruchomienie Centrum dla Rodzin, którego myślą przewodnią jest udostępnienie w jednym miejscu usług pomocowych z obszaru wsparcia relacyjnego.

   Bieżące informacje na temat działań w projekcie znajdują się pod linkiem: MOC RELACJI – wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej.