górne tło

Klauzule informacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1

Ogólna klauzula informacyjna

Plik PDF do pobrania

 

Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych opiekuna prawnego/członka rodziny mieszkańca DPS

Plik PDF do pobrania

 

Szczegółowa klauzula informacyjna administratora o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z usług opiekuńczych

Plik PDF do pobrania

 

Szczegółowa klauzula informacyjna administratora o przetwarzaniu danych osobowych opiekuna/ członka rodziny osób korzystających z usług opiekuńczych

Plik PDF do pobrania

 

Szczegółowa klauzula informacyjna administratora o przetwarzaniu danych osobowych oferentów-kontrahentów

Plik PDF do pobrania

 

Klauzula informacyjna administratora o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłaszających do rejestru zdarzeń nadzwyczajnych

Plik PDF do pobrania