górne tło

„Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia”

Projekt pt. „Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia” jest realizowany przez Fundację Kuźnia Talentów w ramach Programu ABSOLWENT Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej (stopnia licencjata lub magistra), które są jednocześnie osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo (w tym nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy niezatrudnionych) i zamieszkują obszar województwa małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego.

W ramach udziału w projekcie oferujemy następujące formy wsparcia:

Opis przykładowych szkoleń:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. i jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

Korzyści jakie uzyskają uczestnicy projektu:

Więcej informacji na stronie internetowej www.kuzniatalentow.org/absolwent

Projekt Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia