górne tło

Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie

Belka wzmocnienie

Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” realizuje projekt pn. „Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie” finansowanego z Funduszu Małych Grantów  2, Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Celem projektu jest podniesienie wrażliwości oraz świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, rozwój współpracy interdyscyplinarnej i integracja działań na poziomie lokalnym, zwiększenie skuteczność udzielanej pomocy oraz wsparcia.

W ramach projektu realizowane są działania sprzyjające rozwojowi lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością, m.in. kampania społeczna, szkolenia specjalistyczne, konferencja oraz działania informacyjno-edukacyjne skierowane do osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Opracowany został również Model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowych informacji odnośnie działań projektowych udziela Pani Paulina Gutek (paulina.gutek@mops.krakow.pl, tel. 660 637 833).

 

AKTUALNOŚCI