górne tło

MOC RELACJI – wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej

Belka MOC


MOC RELACJI – wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje projekt pn. „MOC RELACJI – wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej”  w ramach Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Partnerami projektu są Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”, a jego realizacja została zaplanowana do 31 marca 2024 roku.

 

Projekt kierowany jest dla rodzin i par (związki formalne i nieformalne) oraz rodziców wychowujący dzieci, także w opiece naprzemiennej. Projekt ma na celu poprawę i wzmacnianie relacji, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko występowania przemocy domowej. Poprawa umiejętności relacyjnych, a także świadomość społeczna znaczenia dobrych relacji to główne założenia, które są realizowane w projekcie w sposób praktyczny. Obejmują one zarówno przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów, ale także będą służą wzmacnianiu systemu przeciwdziałania przemocy domowej oraz rozwijaniu współpracy interdyscyplinarnej.

25 kwietnia br. zostało oficjalnie otwarte Centrum dla Rodzin, które oferuje usługi z obszaru wsparcia relacyjnego. Placówka mieści się przy ulicy Głowackiego 4/11-12 i dostępna jest w godzinach 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku, aby umożliwić skorzystanie z oferowanych usług jak najszerszej liczbie odbiorców. Istotnym elementem jest fakt, że rodziny, pary mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy lub mogą zostać skierowane w celu skorzystania z oferowanego pakietu usług. Zadaniem zatrudnionych specjalistów są działania w kierunku poprawy i wzmacniania relacji, budowanie bliskości, kształtowania umiejętności komunikacyjnych i wychowawczych, rozwiązywania konfliktów. Realizowane jest to poprzez:

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty pomocowej zapraszamy do Centrum dla Rodzin mieszącego się przy ul.Głowackiego 4/11-12 w Krakowie w godzinach otwarcia od poniedziałku do piątku (8:00 -20:00) lub kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 887 202 913.

Ulotka do pobrania

plakat moc relacji

 

AKTUALNOŚCI