górne tło

Pracownia kreatywna

Pracownia kreatywna prowadzi  szereg działań na rzecz mieszkańców poprzez terapię przez sztuki plastyczne takie jak: malarstwo, rysunek, tkactwo, wycinanki, sztukę zdobniczą, pirografię oraz proste prace stolarskie.
Ta forma terapii pomaga w likwidacji napięcia, odreagowaniu negatywnych emocji, oraz przykrych doświadczeń. Głównym celem  zajęć jest wzmocnienie twórczych impulsów, praca nad poprawą dobrostanu psychicznego i poczuciem sprawstwa u podopiecznych poprzez wzbudzenie poczucia niezależności i przekonania o umiejętności poradzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.

W ramach podjętych działań szczególny nacisk położony jest na wykonywanie pracy, która poprawia sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć, koncentrację. Zadania realizowane w ramach programu terapii zajęciowej, pomagają mieszkańcom oderwać się od problemów dnia codziennego i pomóc nawiązać kontakt z własnym wnętrzem oraz ułatwić komunikację z innymi ludźmi, zbudować pozytywne nastawienia do świata, zmniejszyć poziom agresji, podnieść samoocenę oraz wzbogacić życie wewnętrzne, zdobyć bądź udoskonalić nowe umiejętności i poszerzyć wiedzę.