górne tło

UWAGA! Ostrzegamy przed oszustami

W związku z informacjami o osobach, które podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że każdy pracownik socjalny posiada legitymację służbową. Podkreślamy, że w trakcie wizyty nie są pobierane żadne środki finansowe. Prosimy o zgłaszanie do MOPS i na Policję sytuacji, w których podejrzewacie Państwo, że osoba podająca się za pracownika naszej instytucji nim nie jest.