górne tło

Historia Domu - ŚDS "VITA"

„Nikt nie może być zostawiony sam sobie i sam dla siebie”.  Antoni Kępiński

Istotnym momentem w podejściu do osób z zaburzeniami psychicznymi był rok 1995, w którym weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. Dokument ten pozwolił budować dla osób z problemami zdrowia psychicznego system oparcia społecznego w środowisku ich zamieszkania.

Na kanwie tych przemian społecznych w grudniu 1997 r. powstał nasz Środowiskowy Dom Samopomocy „Vita” - skierowany do osób zmagającymi się z chorobami psychicznymi. Ośrodek założony jako zakład budżetowy, w 2000 r. został przekształcony w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Kraków.

Początkowo Dom obejmował wsparciem 40 osób. W chwili obecnej ośrodek przeznaczony jest dla 80 osób chorujących psychicznie w tym z zespołem otępiennym i chorobą Alzheimera. Wszyscy potrzebujący pomocy mogą w naszym Domu znaleźć zrozumienie i poczuć się bezpiecznie, licząc w każdej chwili na wsparcie pracowników należących do Zespołu Wspierajaco-Aktywizujacego.

W pierwszych latach działalności w oparciu o własne doświadczenia wypracowywano metody pracy z uczestnikami zajęć, gdyż nie było w tym czasie aktów prawnych określających formy oddziaływań do stosowania w środowiskowych domach samopomocy. Dopiero 9 grudnia 2010 r. zostało wydane rozporządzenie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przedstawiające szczegółowo zasady funkcjonowania tego typu ośrodków oraz standardy świadczonych przez nie usług.

Terapia zajęciowa odbywa się m.in. w pracowni kulinarnej, witrażu, rękodzieła, plastycznej, komputerowej, ceramicznej oraz majsterkowicza. W ośrodku znajdują się również gabinety psychologiczne, salon, jadalnia oraz pomieszczenia przeznaczone dla klubowiczów, w których odbywają się różne dodatkowe zajęcia.

Uczestnicy w ramach prowadzonych terapii grupowych i indywidualnych zdobywają i  rozwijają umiejętności niezbędne do samodzielnego, aktywnego życia.

Pracownicy stale podnoszą swoje kompetencje i pracują nad warsztatem pracy aby udzielać Uczestnikom optymalnego wsparcia.

Przez ponad 20 lat funkcjonowania Domu wypracowano współpracę z różnymi instytucjami oraz organizacjami wspierającymi naszą działalność, m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Rozwoju Com-Com Zone, dzięki któremu Uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz korzystania z nowoczesnych form rekreacji, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie, różnymi instytucjami kultury, Filią nr 54 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej, instytucjami kościelnymi, Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”, Międzyszkolnym Basenem Pływackim na os. Handlowym 4, Przedszkolem nr 46, Radą Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa, a także poradniami zdrowia psychicznego, dziennymi oddziałami psychiatrycznymi oraz szpitalami psychiatrycznymi.

Przebywanie wśród osób, które mają podobne przeżycia i dzielenie się swoimi doświadczeniami jest ideą SAMOPOMOCY, realizowaną w ramach utworzonej grupy samopomocy i w toku codziennych zajęć. Poczucie wsparcia, bezpieczeństwa, zrozumienia i  wspólnoty dostarczają sił do radzenia sobie z sytuacją trudną, jaką jest choroba psychiczna.