górne tło

Dostępność - DPS, ul. Nowaczyńskiego 1

Dostępność architektoniczna

 

Procedura o zapewnieniu dostępności cyfrowej oraz architektonicznej
lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami