górne tło

O nas - DPS, ul. Łanowa 43

Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Kraków oraz stanowi element struktury systemu pomocy społecznej w Krakowie nadzorowanej przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

DPS jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dom zapewnia kompleksową opiekę swoim mieszkańcom, w szczególności poprzez świadczenie usług: