górne tło

Projekty współfinansowane - DPS, ul. Nowaczyńskiego 1

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

 

„Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”

 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”

 

Gmina Miejska Kraków realizuje grant pn. „Sami – Dzielni! – razem przeciw COVID-19” zakres B w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”