górne tło

Informacja dla opiekuna prawnego, członka rodziny - DPS, ul. Nowaczyńskiego 1

Poniżej zamieszczony jest plik zawierający szczegółową klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych opiekuna prawnego/członka rodziny mieszkańca DPS.

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna - opiekun prawny, członek rodziny