górne tło

Polityka prywatności - Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1 szanuje prywatność użytkowników swojej strony internetowej. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą stronę internetową, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności strony internetowej  znajdującej się na serwerach DPS. Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

ADMINISTROWANIE STRONĄ INTERNETOWĄ

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem strony internetowej znajdującej się na serwerach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1 podejmowane są poprzez upoważnionych pracowników i współpracowników DPS.

METODY ZBIERANIA DANYCH:

Dane zbierane automatycznie  podczas korzystania przez użytkowników z naszej strony internetowej, tj.:

Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

Mechanizm cookies:

Podczas korzystania ze strony internetowej zamieszczonej na serwerach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1  przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1  przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
a) właściwego dopasowania stron i aplikacji internetowych do potrzeb użytkowników;
b) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
c) tworzenia statystyk oglądalności.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach i w aplikacjach internetowych.

W oparciu o pliki cookie, analizujemy gromadzone dane korzystając z serwisu Google Analytics. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google Analytics.

OGÓLNE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej  zamieszczonej na serwerach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1  przeznaczone są wyłącznie na użytek Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1  (do celów administracyjnych i statystycznych) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).

Administratorem danych osobowych zamieszczonych na stronie zamieszczonej na serwerach Domu  Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1  jest Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1  . Adres do korespondencji: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod e-mailem e-mail: iod@dpsnowaczynskiego.pl lub telefonicznie numer telefonu: 12 25 54 161

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, w przypadku danych podawanych na podstawie zgody – podawanie ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z danego narzędzia, aplikacji internetowej, bądź usługi.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody/ dezaktywacji konta lub rezygnacji z usługi przez użytkownika.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

BEZPIECZEŃSTWO:

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1  dokłada wszelkich starań, aby chronić stronę internetową  i aplikacje internetowe zamieszczoną na serwerach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1  przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Strona internetowa administrowana przez Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1  , zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności, gdyż nie odpowiadamy za politykę prywatności zawartą na tamtych stronach.

Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 4 pkt. 11, art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;

art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Ogólna informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych.