górne tło

Świadczone usługi - Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

Działalność Domu

Wsparcie opiekuńczo-medyczne

Zajęcia terapeutyczne i kulturalno – oświatowe

Praca socjalna

Zaplecze wspierające

Na terenie Domu funkcjonuje Kuchnia, która, zapewnia posiłki dietetyczne, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Mieszkańcy mogą korzystać z usług pralni, fryzjera i krawcowej.

Przy Domu znajduje się ogród, na terenie którego Mieszkańcy mogą spędzać wolny czas, korzystając z altany, mebli ogrodowych.

Osoby wymagające konsultacji medycznych, które nie mogą samodzielnie udać się do lekarza mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i pomoc opiekuna.

Każdego dnia staramy się więc służyć naszym Mieszkańcom profesjonalną pomocą, tworząc programy indywidualnego wsparcia. Jesteśmy Domem otwartym na współpracę, czynnie uczestniczymy w życiu kulturalnym Krakowa.