górne tło

kontakt - Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

Dom Pomocy Społecznej

ul. Łanowa 39,
30-725 Kraków

Tel: (0) 12 653 22 47
Faks : 12 659 00 41
Email : sekretariat@dpslanowa39.pl
Sekretariat czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30

Numery telefonu do kontaktu z mieszkańcami:

I piętro    573  358  706
II piętro   516  160  709
III piętro  571  343  684

Zakres działania: pomoc społeczna
dyrektor mgr Renata Gałka