górne tło

Zostań Zawodową rodziną zastępczą w Krakowie

Według bieżących danych, w Krakowie tylko w rodzinnej pieczy zastępczej, przebywa obecnie ok. 550 dzieci. W dwóch rodzinnych domach dziecka, 51 zawodowych rodzinach zastępczych oraz  350 rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych małoletni znajdują opiekę, wychowanie i spokój do czasu, kiedy ustaną przyczyny separowania ich od rodziców biologicznych.

Mimo, iż w stolicy Małopolski notuje się systematyczny wzrost liczby osób zaangażowanych w różne formy pieczy zastępczej, jest ich za mało w relacji do potrzeb.  Na tę chwilę na rodzinę zastępczą wciąż oczekuje blisko 100 dzieci.

Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie, ale niestety nie każde ma to szczęście.
Na skutek różnych przeciwności losu dzieci muszą opuścić własną rodzinę. Mogą być wówczas kierowane m.in. do rodzin zastępczych. Niestety, rodzin zastępczych wciąż brakuje, dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie wychodzi z szeroką ofertą dla potencjalnych kandydatów na rodziny zastępcze. Aby przekonać tych, którzy zastanawiają się nad przystąpieniem do systemu pieczy zastępczej  proponuje liczne formy wsparcia na każdym etapie współpracy. Wyjątkową, w skali całego regionu, zachętą jest zaproponowane przez miasto wynagrodzenie, znacznie przekraczające obowiązujące kryteria ustawowe.  

W zależności od ilości przyjętych do pieczy dzieci mowa tu o 3400 do 4300 zł brutto w przypadku rodziny zastępczej zawodowej, 4500 do 5800 brutto w przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i 4500 do 5600 zł brutto dla rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.  Ponadto miasto zapewnia szkolenia dla obecnych i przyszłych rodziców zastępczych oraz bieżące wsparcie Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, a dla samych dzieci darmowe zajęcia rozwijające talenty, np. nauka jazdy konnej, pływania czy korepetycje,  a także poradnictwo i konsultacje, m.in. dietetyczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne czy psychiatryczne.

Wszystko po to, by stworzyć w Krakowie adekwatną do potrzeb społeczność rodziców zastępczych.

- Liczba miejsc w pieczy rodzinnej jest niewystarczająca. Co prawda każdego roku udaje nam się wprowadzić do systemu pieczy zastępczej nowe rodziny, ale równocześnie niektóre z funkcjonujących rodzin odchodzą. Spowodowane jest to wiekiem lub innymi zmianami w życiu osobistym – informuje Marzena Samek – Zastępca Dyrektora MOPS w Krakowie.  -  Podjęcie decyzji o byciu rodziną zastępczą nie jest proste. Zachęcamy jednak do rozważenia takiej możliwości. Z naszej strony wszystkim chętnym gwarantujemy  szerokie wsparcie – dodaje.

Aby dodatkowo zwiększyć pozyskanie rodzin zastępczych miasto swoją ofertę postanowiło skierować także do mieszkańców regionu oferując im możliwość dofinansowania wynajmu mieszkania lub domu, gdyby ci zdecydowali się przeprowadzić do Krakowa, powiatu krakowskiego lub wielickiego, by tutaj dla dzieci z Krakowa pełnić funkcję rodziny zastępczej lub prowadzić rodzinny dom dziecka.