górne tło

Oferta - Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25

Nasza oferta

I. Praca socjalna:
Panie Monika i Agata, nasze pracownice socjalne wspierają mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów i trudności między innymi poprzez:

przyjmowanie mieszkańca na podstawie decyzji wydanej przez MOPS w Krakowie

reprezentowanie mieszkańca w instytucjach i urzędach

prowadzenie korespondencji prywatnej i urzędowej mieszkańców

rozpoznawanie potrzeb mieszkańców (zakupy, pomoc w realizacji recept itp.)

utrzymywanie, reaktywowanie kontaktów z rodzinami i opiekunami

prowadzenie pracy socjalnej z krewnymi i znajomymi naszych mieszkańców, w celu wypracowania poprawnych, satysfakcjonujących kontaktów z rodziną lub znajomymi

opracowywanie i aktualizowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców

pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych mieszkańca, konfliktów między mieszkańcami

poradnictwo dla osób ubiegających się o przyjęcie do DPS, zgłaszających się osobiście lub telefonicznie do działu socjalnego po informację dotyczącą procedury przyjęcia


II. Wsparcie opiekuńczo – medyczne:

opieka pielęgniarska przez 24 godziny na dobę,

wsparcie psychologa,

opieka lekarska w NZOZ "Diamed" - lekarz rodzinny dwa razy w tygodniu wizytuje naszych mieszkańców.

opieka rehabilitanta we własnym bogato wyposażonym gabinecie rehabilitacji.


III. Terapia zajęciowa:
Proponujemy zajęcia z atreterapii, biblioterapii, teatroterapii i muzykoterapii. Każdego dnia poznajemy najświeższe wiadomości z kraju i świata. Działa u nas biblioteka oraz klub muzyki poważnej. W ramach jego działalności poznajemy historię muzyki.Wychodzimy na wycieczki. Uczestniczymy w życiu kulturalnym Krakowa. Odwiedzamy inne Domy Pomocy. Organizujemy zabawy i zajęcia rekreacyjno – rozrywkowe.

IV. Zaplecze wspierające:
Własna kuchnia zapewnia posiłki 4 razy dziennie zgodne z dietami zalecanymi przez lekarza. Posiadamy również pralnię i szwalnię świadczące usługi dla naszych mieszkańców. Wciąż wzbogacamy ofertę wsparcia, jakość życia naszych mieszkańców jest dla nas najważniejsza. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób w podeszłym wieku, mieszkają u nas kobiety i mężczyźni.